ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน DDC Care

ขั้นตอนการใช้งาน
แอปพลิเคชัน DDC Care

สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ขั้นตอนการติดตาม

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

ติดตามข่าวสารและสอบถามเพิ่มเติม

DDC-Care

เพิ่มช่องทางติดต่อสแกน QR หรือเพิ่มเพื่อน

LINE : @ddc-care